Quảng Nam: Công ty Minh Hoàng Long coi thường chỉ đạo của chính quyền, liên tục xây dựng trái phép

UBND thị xã Điện Bàn vừa có Công văn chỉ đạo khẩn trương kiểm tra, xử lý việc xây dựng trái phép trên đất lúa ngoài ranh giới quy hoạch dự án Khu dân cư số 1 mở rộng và đất công viên dự án của Công ty Cổ phần Xây dựng Minh Hoàng Long tại khối phố Phong Nhị, phường Điện An, thị xã Điện Bàn.

Theo đó, UBND thị xã Điện Bàn giao phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với phòng Quản lý đô thị, Đội Kiểm tra quy tắc đô thị, UBND phường Điện An và các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức rà soát hồ sơ xử lý vi phạm của UBND phường Điện An kết hợp với kiểm tra thực tế công trình, tham mưu UBND thị xã xử lý vụ việc nêu trên theo đúng quy định của pháp luật nhằm đảm bảo công tác quản lý đất đai, quy hoạch xây dựng tại địa phương.

Đồng thời, yêu cầu Công ty Cổ phần Xây dựng Minh Hoàng Long nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật, dừng ngay việc thi công trái phép và khẩn trương khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.

Trước đó, ngày 8/4/2021 UBND phường Điện An có báo cáo số 05/BC-UBND gửi UBND thị xã Điện Bàn về việc đề nghị xem xét, giải quyết tình hình xây dựng nhà ở, khu làm việc và vật kiến trúc trái phép trên đất lúa ngoài ranh giới quy hoạch dự án Khu dân cư số 1 mở rộng đất công viên dự án của Công ty Cổ phần Xây dựng Minh Hoàng Long tại Khối phố Phong Nhị - Phường Điện An.

Tại báo cáo này, UBND phường Điện An cho biết, ngày 1/7/2020, UBND phường Điện An đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính số 26 về lĩnh vực đất đai đối với Công ty Cổ phần Xây dựng Minh Hoàng Long về việc xây dựng tường rào bao che trên đất lúa ngoài ranh giới quy hoạch dự án Khu dân cư số 1 phường Điện An và đã mời lãnh đạo công ty đến giải quyết.

Đến ngày 6/7/2020, UBND phường ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty Cổ phần Xây dựng Minh Hoàng Long về lĩnh vực đất đai.

Tiếp theo sau đó, ngày 20/8/2020, UBND phường Điện An đã có báo cáo gửi UBND thị xã Điện Bàn về việc Công ty Cổ phần Xây dựng Minh Hoàng Long xây dựng tường rào như nêu trên và chờ ý kiến chỉ đạo từ thị xã.

Mới đây nhất, ngày 7/4/2021, UBND phường Điện An một lần nữa phải lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai đối với Công ty Cổ phần Xây dựng Minh Hoàng Long về việc xây dựng nhà ở, khu làm việc và vật kiến trúc trái phép trên đất lúa ngoài ranh giới quy hoạch dự án và đất công viên của Khu dân cư số 1 mở rộng.

Điều đáng nói, sau khi UBND phường Điện An lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính và đề nghị công ty khôi phục lại hiện trạng ban đầu do hành vi vi phạm hành chính gây ra, nhưng Công ty Cổ phần Xây dựng Minh Hoàng Long vẫn tiếp tục tổ chức thi công khu nhà ở, khu làm việc và vật kiến trúc trái phép trên diện tích nói trên. UBND phường Điện An đã tiến hành nhắc nhở nhưng công ty vẫn tiếp tục thi công.

Bài viết liên quan